Join NHA XINH SG REAL ESTATE - for a better work experience.

At Nha Xinh SG, you will be one of the members creating values devoting to the market and our society. We are looking for talented, passionate, and willing individuals to exceed our limits.

Are you ready to let your potential fully bloom?

03

ENVIRONMENT

02

REWARDING

01

CAREER DEVELOPMENT

ENVIRONMENT

With a fully equipped office, colleagues and a professional management team have created a dynamic working environment full of young people.

03

REWARDING

We have timely rewarding policy for outstanding contributions and successful ideas.

02

CAREER DEVELOPMENT

Specific development roadmap, recognition of contribution and dedication, competitive environment are the foundation for your career development.

01

Phúc lợi

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Lộ trình phát triển cụ thể, ghi nhận đóng góp và cống hiến, môi trường cạnh tranh chính là nền tảng để bạn phát triển sự nghiệp.

01

KHEN THƯỞNG

Chính sách khen thưởng kịp thời cho những đóng góp xuất sắc và các ý tưởng thành công.

02

MÔI TRƯỜNG

Với văn phòng đầy đủ trang thiết bị, đồng nghiệp và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đã tạo nên môi trường làm việc năng động đầy sức trẻ.

03

Apply now

01

SALES ADVISOR

31/03/2021

02

SALES MANAGER

31/03/2021

03

RECRUITMENT STAFF

31/03/2021

No.

Position

Valid until

05

GENERAL ACCOUNTANT

31/03/2021

06

GRAPHIC DESIGNER

31/03/2021

07

ARCHITECT

31/03/2021

08

INTERIOR DESIGNER

31/03/2021

09

PROJECT SUPERVISOR

31/03/2021

CONTACT US

2020 NHA XINH SG REAL ESTATE. ALL RIGHTS RESETVED.

Social Network

Youtube

Facebook

Head Office
23, Street 17A, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.
ĐT: 0917 88 9494

info@nhaxinhsg.vn

Career
(+84) 28 36203857

tuyendung@nhaxinhsg.vn

Customer Care
CC hotline : -
Sales consulting: 0917 88 9494

cskh@nhaxinhsg.vn

Hotline: 0917 88 9494