Logo Website Công ty TNHH Địa Ốc Nhà Xinh SG

Hợp đồng mua bán đất do xã xác nhận có được cấp sổ đỏ?

Bất động sản - một tài sản hữu hình có giá trị lớn, để sở hữu an toàn bản thân người mua nên chú trọng kiểm tra tính pháp lý của bất động sản đó. Trong đó, Hợp đồng mua bán là mốc chốt căn sở hữu tiên phong nhất.

 

Hợp đồng mua bán đất là loại giấy tờ phát sinh khi có giao dịch mua bán nhà ở, theo đó người bán và người mua cùng thỏa thuận và đưa ra các điều khoản hợp đồng và nghiêm chỉnh chấp hành theo. Do đây là loại giấy tờ nhằm thực hiện chuyển giao tài sản lớn (nhà cửa) do đó cần phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và công chứng.

 

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào khi hợp đồng mua bán đất do xã xác nhận cũng được cấp sổ đỏ.

 

Trường hợp chuyển nhượng trước ngày 15.10.1993

Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15.10.1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15.10.1993 thì được cấp sổ đỏ lần đầu và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

Chuyển nhượng từ 15.10.1993 - trước 1.7.2014

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn này, mà hợp đồng có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn thì không mặc nhiên được cấp sổ đỏ lần đầu. Thay vào đó, người dân cần xem xét điều kiện cấp sổ đỏ theo từng trường hợp cụ thể.

 

Theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004 để được cấp sổ đỏ phải đủ điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch.

- Nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất.

- Chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi.

 

Chuyển nhượng từ ngày 1.7.2014 đến nay

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có sổ đỏ, trừ 2 trường hợp. 

Do vậy, hợp đồng do xã, phường, thị trấn xác nhận (chứng thực) thì cũng không có giá trị pháp lý nói chung và không có giá trị pháp lý trong việc cấp sổ đỏ lần đầu nói riêng.

 

(Theo Minh Huy - Báo Lao động Online)

 

 

Từ Khóa

Thông tin tư vấn từ chủ đầu tư

Bảng giá, chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi dự án Khu Đô Thị South Wave