Logo Website Công ty TNHH Địa Ốc Nhà Xinh SG

Thu hồi sổ hộ khẩu, thủ tục hành chính đất đai được thực hiện như thế nào?

Sau khi sổ hộ khẩu bị “khai tử” kể từ ngày 1.1.2023, những vướng mắc về thủ tục đất đai sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để xử lý.

Luật Cư trú năm 2020 quy định, kể từ ngày 1.1.2023 sẽ không còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy tờ này, Luật cũng giao Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan khác có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

 

Sổ hộ khẩu chính thức bị “khai tử” kể từ ngày 1 – 1 – 2023

Sổ hộ khẩu chính thức bị thu hồi kể từ ngày 1.1.2023

 

4 thủ tục hành chính đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy

 

Theo ông Trần Văn Tiến, Trưởng phòng Đăng ký đất đai (Cục Đăng ký đất đai, Bộ TN-MT), qua nghiên cứu, rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, có 4 quy định trong Nghị định, Thông tư có yêu cầu về giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện TTHC về đất đai. Cụ thể:

  • Xác định việc sử dụng đất ổn định của người sử dụng đất (Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014).
  • Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật Đất đai (khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
  • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng (khoản 5 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014).
  • Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (thay đổi người đại diện là chủ hộ hoặc người đại diện là thành viên của hộ gia đình) (Khoản 6 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 19 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; khoản 4 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT);
4 thủ tục hành chính đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy

4 thủ tục hành chính đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy

 

Từ các quy định tại Nghị định, Thông tư này có một số thủ tục hành chính về đất đai quy định nộp Sổ hộ khẩu là thành phần của hồ sơ để xác định thời điểm sử dụng đất của người sử dụng đất; số thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thời điểm sử dụng đất của vợ, chồng.

 

Vì vậy, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến các trường hợp này, cần thiết phải sử dụng các thông tin trong Sổ hộ khẩu đã cấp trước đây (cấp trước ngày 1.7.2021).

 

Nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN & MT đã tổ chức làm việc với Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ để rà soát việc thực hiện chia sẻ, kết nối và cung cấp thông tin liên quan đến Sổ hộ khẩu đã cấp trước đây khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất. Thế nhưng, trong Cơ sở dữ liệu về dân cư hiện nay chỉ thể hiện, chia sẻ và cung cấp được dữ liệu về nhân thân của cá nhân, của hộ gia đình tại thời điểm từ ngày 1.7.2021 đến nay mà không cung cấp được dữ liệu biến động về Sổ hộ khẩu, cũng như thông tin về Sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1.7.2021.

 

Với những nơi chưa được kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc trường hợp phải sử dụng thông tin về Sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1.7.2021 mà người dân đã bị thu hồi Sổ hộ khẩu thì sẽ không đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Từ Khóa